“Uygun bir iş bularak çalışmak isteyen engelli bireyler ve diğer dezavantajlı gruplar, normal bir ücret aldıkları gerçek  bir işe sahip olduktan sonra, iş basında desteklenmeleri durumunda kalıcı olarak istihdam edilebilirler.”

-DİSDER-

 

Varoluş Nedenimiz

Mevcut sistemin “maalesef” başta zihinsel engelli gençler olmak üzere, gelişimsel geriliği olan bireylerin istihdamını sağlayamadığını görüyoruz. Bu bireyler, toplumdan soyutlanıyor ve aileleriyle birlikte büyük bir mutsuzluğa sürükleniyor. Bu bireylerin iş sağlayacak işverenler,  kurumlar ve gönüllüler sayesinde “DİSDER’in “Destekli İstihdam Modeli” ile kalıcı olarak istihdam edilmelerini sağlamak, ayrıca onların iş dışı zamanlarda kendilerini iyi hissedecekleri etkinlikler içinde olabilmelerine katkıda bulunmaktır.

 

Amacımız

DİSDER’in amacı: Başta zihinsel engelli gençler olmak üzere, gelişimsel yetersizliği  olan gençlerin, “İş Koçları” aracılığı ile *değerlendirilmesi, *iş eşleştirmelerinin yapılması,* işe yerleştirilmesi, *iş ortamlarının hazırlanması, *yapacakları işler ile ilgili analizlerin yapılarak iş planlarının oluşturulması ve takibi, *iş başında desteklenerek işe adapte edilmeleri, *gerekli durumlarda işin yeniden yapılandırılması ve *iş yerinde ortaya çıkabilecek sorunların çözülmesi sonucunda *kalıcı istihdamlarının sağlanmasıdır.

 

DİSDER’in diğer amaçları arasında; *Bu gençlerin sosyal faaliyetlerde bulunmaları için destek verilmesi, *Ailelerin, işverenlerin ve toplumun “destekli istihdam” konusunda bilgilendirilmesinin yanı sıra *Ailelere  danışmanlık yapılması, *Bu alanda görev alacak “İş Koçlarının” yetiştirilmesi yer almaktadır.

 

Değerlerimiz

 1. Engellilerin pozitif ayrımcılığa sahip olması gereği: Başta zihinsel engelli gençler olmak üzere, gelişimsel yetersizliği olan gençlere, herkesin rahatça kullanabildiği bazı hakları çeşitli sebeplerden dolayı kullanamayabileceği için; gerçek anlamda eşit olma şansının verilmesi gerektiğine inanıyoruz.
 2. Adalet, Eşitlik, Hoşgörü ve Saygı: Bütün çalışanlarımıza, gönüllülerimize, gençlerimize, bağışçılarımıza ve diğer paydaşlarımıza adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde yaklaşırız. DİSDER’de din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Farklı düşünce ve inançlara saygı gösteririz. Kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla ilişkilerde karşılıklı saygıya önem veririz.
 3. Gizlilik:
 4. Güvenilirlik: Tüm uygulamalarımız konusunda saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uyarız. Paydaşlarımızın gizlilik kaydıyla sunduğu bilgileri üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşmayız.
 5. İşbirliği ve Dayanışma: Bütün sivil toplum kuruluşlarını paydaşımız olarak görür; işbirliği, dayanışma ve paylaşım içinde olmaya özen gösteririz.
 6. Haklar ve Sorumluluklar: Tüm çalışmalarımızda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne ve BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ne titizlikle uyarız. Derneğimiz yönetim kurulu, yöneticileri, danışma kurulu, bilimsel kurulu, gönüllüleri ve çalışanları aktif sorumlu yurttaşlığın gereklerini yerine getirir. Engelli bireylerin diğer bireylerle eşit koşullarda çalışma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Bu duyarlılığı tüm çalışmalarımıza yansıtırız.
 7. Bilimsellik
 8. Yasalara bağlılık
 9. Yenilikçilik: Derneğimiz sürekli gelişme ilkesi çerçevesinde yenilikçi bir yaklaşımı benimser, çalışmalarında özgün modeller geliştirir ve uygular.

 

Disder’in Kuruluş Tarihi:

DİSDER 03 Mart 2016 tarihinde kuruldu.

 

Disder’in Vizyonu (Arzu edilen gelecek)

Başta zihinsel engeli olan gençler olmak üzere, gelişimsel yetersizliği  olan bireylerin diğer bireylerle eşit koşullarda çalışma hakkına sahip olmaları, serbestçe seçtikleri uygun işlerde kalıcı olarak  istihdam edilmeleri ve sosyal hayata herkesle birlikte katılmalarıdır.

Disder’in Misyonu (Kuruluşun var oluş gerekçesi)

Engelli Bireyler için:

Engelli bireylere istihdam konusunda tavsiyelerde bulunmak, onların savunucusu olmak ve kalıcı istihdam konusunda rehberlik ederek işyerlerinde desteklemektir.

İşverenler İçin:

Engellilerin (Başta zihinsel engelli gençler olmak üzere gelişimsel yetersizliği  olan gençlerin) istihdamını teşvik etmek için işverenlere bilgi vermek, desteklemek ve iş olanaklarının arttırılmasını sağlamaktır.

Politikacılar için:

Başta zihinsel engelli gençler olmak üzere gelişimsel yetersizliği  olan bireylerin “destekli istihdam modeli” ile kalıcı olarak istihdam edilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır.

 

Neden DİSDER ” Gelişimsel Yetersizliği  Olan Gençlere” Yöneldi?

DİSDER’in bu engel grubuna yönelmesinin nedeni , engelli grupları arasında istihdam açısından en şanssız olan grup olmasıdır. Meslek eğitimi almış olan zihinsel engelli gençlerin sadece  %0,9’u istihdam edilebiliyor (TÜBİTAK Türkiye Özürlüler Araştırması 2002 yılı 2. Analizi).  İş başında verilecek kalıcı destek sayesinde bu gençlerin büyük bir çoğunluğunun istihdam edilebileceğine olan inancımız  bizi bu gençlerin istihdamına yöneltti.

 

Disder’in Kurucu Üyeleri

DİSDER’i engelli anneleri, babaları ile engelli bireyler konusunda deneyimli;  bürokratlar, akademisyenler, engelli gençlerle çalışan sahada deneyimine sahip eğitimciler ve konuya ilgi duyan gençler tarafından kurulmuştur.

 • Kurucu Üyeler: Ali İhsan Bilir (DİSDER Bşk, Diyetisyen, Özel bir riskli bebek ve erken müdahale desteği merkezinin kurucularından, yönetici ve engelli babası), Dr Aylin Çiftçi (DİSDER Bşk Yrd, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Eski Genel Müdürü), Prof Dr Serap İnal (Eski Yeditepe Ün. ve şu anki Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fak. Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Bşk.), Elmas Işık Ayhan (Özel eğitim alanında çalışan deneyimli Psikolojik Danışman ve rehber öğretmen ), Gülnaz Taloğlu Garcia Torres (Özel eğitim alanında çalışan deneyimli Psikolojik Danışman ve rehber öğretmen ), Demet Küçüktülü (Engelli annesi), Ege Bilir (Üniversite öğrencisi ve engelli kardeşi).
 • Kuruluşta Destek Verenler: Dr. Feryal Subaşı, Uzm. Fzt Feride Bilir ve Yeditepe Ün. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim görevlileri.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Yönetim Kurulumuz … / ….. / 2016 tarihinde 1. Olağan Genel Kurulumuzda oybirliği ile göreve gelmiştir.

Ali İhsan Bilir (Başkan), Dr Aylin Çiftçi ( Başkan Yrd), Elmas Işık Ayhan (Genel sekreter), Demet Küçüktülü (Muhasip Üye), Gülnaz Taloğlu Garcia Torres (Üye).

Yönetim Kurulu Üyelerimiz (liste oluşturulmaktadır)

 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz (liste oluşturulmaktadır)