DİSDER, çalışmak ve iş gücünün bir parçası olmak isteyen Başta zihinsel engeli olan gençler olmak üzere, Gelişimsel yetersizliği olan bireylerin; * eşit koşullarda çalışmaları * ücretli bir işe sahip olmaları* güvenli iş koşullarında çalışmaları* eşit fayda sağlamaları * kariyer geliştirme fırsatına sahip olmaları* işte desteklenmeleri* ve işte kalıcılığın sağlanması için hizmet vermek üzere kurulmuştur.

 

DİSDER’e kimler başvurabilir?

 DİSDER’in destek olduğu “Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireyler*” aşağıda belirtilmiştir.

 • Zihinsel engeli olan bireyler
 • İletişim bozuklukları olan bireyler
 • Otizm spektrumu bozukluğu olan bireyler
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireyler
 • Özgül öğrenme bozukluğu olan bireyler
 • Motor planlama bozukluğu olan bireyler

(Not: Yukarıdaki bireylerin farklı engelleri de olabilir. Bireylerin yasal geçerliliği olan engelli raporlarının olması gereklidir.)

 

Gelişimsel Yetersizliği olan bireylerin genel özellikleri*?

Kavramsal, sosyal ve pratik alanlarda; akıl yürütme, sorun çözme, tasarlama, soyut düşünme, yargılama, deneyimlerinden öğrenme,öğrendiklerini genelleme ve öğrendiklerini aktarma becerilerindeki eksiklik ile kişisel bağımsızlık ve sosyal sorumluluk için gelişimsel ve sosyokültürel ölçüleri karşılayamama ile sonuçlanan uyumsal işlev eksiklikleridir.

*Bu tanımlama DİSDER’in hedef kitlesini tanımlamak üzere verilmiştir. Her bireyin diğerinden farklı olabileceği gerçeği akıldan çıkarılmamaldır.

DİSDER’e nasıl başvurabilirsiniz?

DİSDER ile ilk görüşme nasıl gerçekleşiyor?

Başta zihinsel engelliler olmak üzere Gelişimsel yetersizliği olan ve iş arayan bireyler, DİSDER’e şahsen veya web sayfamız aracılığı ile başvuru yapabilirler. Başvuruları değerlendirilen gençler DİSDER’e başvurmak için gerekli koşulları taşıyorlarsa bireyler anne ve babaları ve/veya yasal varisleri yanlarında olmak üzere ilk görüşmeye davet edilir. Gerekli görüşmeler ve değerlendirmelerin yapılmasının ardından, istihdam sağlayabileceğimiz bireyler ile uzun bir zaman almasını istediğimiz “Destekli İstihdam birlikteliğimize” başlıyoruz.

Disder’in “İş Arayanlar” İçin Verdiği Hizmetler

 1. İşe yerleşme öncesinde verdiğimiz hizmetler
 2. İşe yerleştirildikten sonra verdiğimiz hizmetler

C.DİSDER’in işe yerleştirilen bireylere iş dışında verdiği hizmetler

 

 1. İşe Yerleşme Öncesinde Bireylere Verdiğimiz Hizmetler

Yapılan başvuruların ardından uygun adaylarla yüz yüze görüşmeler yapılır. DİSDER’in işe yerleştirebileceği gençler belirlenir. Ardından;

 1. Genç değerlendirilir ve iş beklentileri belirlenir
 2. İŞKUR başvurusu yapılması sırasında destek sağlanır
 3. Gelen İş teklifleri birlikte incelenir
 4. Genç iş görüşmelerine hazırlanır
 5. Uygun CV hazırlanır
 6. İşverenlerle iletişime geçilir
 7. İş görüşmeleri sırasında genç ile birlikte olunur
 8. Genç uygun iş ile eşleştirilir
 9. İşe kabul edilen gencin işvereni ile “işin detayları görüşülür”
 10. Gencin yapacağı işlerle ilgili analizler yapılarak, iş planları oluşturulur
 11. GENÇ İŞE YERLEŞTİRİLİR.

 

 1. İşe Yerleştirildikten Sonra Bireylere Verdiğimiz Hizmetler
 2. Gencin ulaşımı ve mesai saatleri planlanır
 3. İş Koçu artan zamanlarla, işbaşında Koçluk ederek genci işe adapte eder,
 4. İşbaşında eğitim, işe alışma ve adaptasyon sürecinde genç sürekli olarak desteklenir
 5. İş yerinde ortaya çıkabilecek sorunlar çözülür
 6. Gerekli durumlarda işin yeniden yapılandırılması İş yerinin belirli sıklıklarla ziyareti ve süpervizörlük yapılması gibi oldukça geniş bir destek alanında faaliyet göstermektir.

 

C.DİSDER’in İşe Yerleştirilen Bireylere İş Dışında Verdiği Hizmetler

 1. Boş zamanlarında spor faaliyetlerine yönlendirme
 2. Sosyal faaliyetlere yönlendirme
 3. Bağımsız yaşam becerilerini geliştirme desteği
 4. Danışmanlık hizmetleri

 

İŞ ARAYANLAR İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

S: Destekli istihdam nedir?

Engelli bir kişi, iş ararken ve işini güvenceye alırken ekstra engellerle karşı karşıya kalabilir.

Destekli istihdam, işverenlere ve çalışanlara bu engelleri aşmak için pratik destekler sunar.

S: İş koçu nedir?

İş koçu, istihdam hedeflerini belirlemenizi ve bunlara ulaşmanızı desteklemek için, iş arayan kişilerle yüz yüze çalışan, eğitimli bir istihdam ve engellilik uzmanıdır.

S: Hizmetin bedeli nedir?

DİSDER Destekli İstihdam Derneğinin hizmetleri ücretsizdir.

S: Bu hizmeti kullanmak için uygun muyum?

Destekli istihdam, bir işte çalışmak isteyen başta zihinsel engelli bireyler olmak üzere, gelişimsel geriliği olan gençlere sunulan bir olanaktır.

S: DİSDER’e nasıl ulaşabilirim?

DİSDER’e www.disder.org aracılığı ile  veya (0216) 668 04 05 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz. (DİSDER adına telefon bağlatalım)

S: Ne tür destekler kullanılabilir?

Destekler, kişilerin özel hedeflerine ve gereksinimlerine göre, her bireye uygun hale getirilir. Destekler, CV hazırlığında destek, iş arama, işverenlere yaklaşım, mülakat sürecinde destek, iş başında eğitim veya sürekli iş yeri ziyaretleri veya denetimi şeklinde olabilir.

Destekler çok çeşitlidir.

S: Nasıl bir ücret beklemeliyim?

Göreviniz ve sorumluluklarınız için geçerli olan piyasa ücretini ücret alacaksınız.

S: Peki ya iş sözleşmesi?

İş Kanunlarına uygun olacak yani, işe alınmanızın şartları ve koşulları, destekli istihdam kullanmayan bir çalışanınkiyle aynı olacaktır.

S: Devletten mali destek alanların bu ödemesi etkilenecek mi?

Çalışmaya başladığınızda Devletten aldığınız ödeme kesilecektir. İş koçunuz, bu konu hakkında sizinle, tamamen gizlilik içerisinde konuşabilir.

 

DİSDER’in iş arayan bireylere işe yerleştirme öncesinde verdiği destekler

Özgeçmiş (CV) hazırlama:

İş bulma aşamasında ilk adım etkili bir CV hazırlamaktır. Bu kolay bir aşama değildir çünkü bir CV’nin nasıl görünmesi ve okunması gerektiği ile ilgili çok fazla farklı nokta vardır. CV hazırlama süreci DİSDER’in işe başvurma aşamasında size verdiği ilk desteklerdendir. DİSDER İş Koçlarına ulaşıp, CV’niz hakkında profesyonel destek alabilirsiniz.

Aşağıda etkili ve göze çarpan bir CV oluşturmanın 6 temel kuralından bahsedeceğiz.

 1. .
 2. .
 3. .
 4. .
 5. .
 6. .