Destekli İstihdam Nedir?

DESTEKLİ İSTİHDAM‘
Çalışmaya ihtiyacı olan, iş gücünün bir parçası olmak isteyen engelli bireylerin ve diğer dezavantajlı grupların gerçek bir işe sahip olmaları, normal ücret almaları ve işte sürekliliklerinin sağlanması için tasarlanmış, bireylerin iş başında desteklenerek kalıcı istihdam edilmelerini esas olan bir istihdam modelidir.

DİSDER Ne Yapıyor?

DİSDER DESTEKLİ İSTİHDAM DERNEĞİ
Başta zihinsel engeli olan gençler olmak üzere, GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN Eşit koşullarda çalışmaları, Ücretli bir işe sahip olmaları, Güvenli iş koşullarında çalışmaları, Eşit fayda sağlamaları, Kariyer geliştirme fırsatına sahip olmaları, İşte desteklenmeleri ve işte kalıcılığın sağlanması amacıyla
“DESTEKLİ İSTİHDAM MODELİYLE”
faaliyet göstermek üzere kurulmuş İşverenlere de rehberlik sağlayan
ÖZEL İSTİHDAM DERNEĞİDİR

Kimler Yararlanabilir?

HEDEF BİREYLER

DİSDER, Zihinsel Engelli Gençler(ZE) Öncelikli Olmak Üzere, Gelişimsel Yetersizliği Olan (GY) Bireylerin istihdam etmektedir. Daha net bir ifadeyle DİSDER’in işe yerleştirerek, işte destek sağladığı bireyler: Zihinsel Engelliler, İletişim Bozuklukları, Otizm Spektrumu Bozukluğu, Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu, Özgül Öğrenme Bozukluğu, Motor Planlama Bozukluğu gibi tanısı olan bireylerdir.

Hakkımızda

DİSDER

Başta zihinsel engeli olan gençler olmak üzere,
GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞİ  OLAN BİREYLERİN

* Eşit koşullarda çalışmaları
* Ücretli bir işe sahip olmaları
* Güvenli iş koşullarında çalışmaları
* Eşit fayda sağlamaları
* Kariyer geliştirme fırsatına sahip olmaları
* İşte desteklenmeleri
* Ve işte kalıcılığın sağlanması amacıyla
“DESTEKLİ İSTİHDAM MODELİYLE”
faaliyet göstermek üzere kurulmuş
İşverenlere de rehberlik sağlayan
ÖZEL İSTİHDAM DERNEĞİDİR

 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Ali İhsan Bilir

Başkan

Dr. Aylin Çiftçi

Başkan Yardımcısı

Elmas I. Ayhan

Genel Sekreter

Gülnaz Taloğlu

Üye

Demet Küçüktülü

Muhasip Üye

Değerlerimiz

Değerlerimiz
Engellilerin pozitif ayrımcılığa sahip olması gereği: Başta
zihinsel engelli gençler olmak üzere, gelişimsel yetersizliği olan
gençlere, herkesin rahatça kullanabildiği bazı hakları çeşitli
sebeplerden dolayı kullanamayabileceği için; gerçek anlamda
eşit olma şansının verilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Adalet, Eşitlik, Hoşgörü ve Saygı: Bütün çalışanlarımıza,
gönüllülerimize, gençlerimize, bağışçılarımıza ve diğer
paydaşlarımıza adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde yaklaşırız.
DİSDER’de din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Farklı düşünce
ve inançlara saygı gösteririz. Kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla
ilişkilerde karşılıklı saygıya önem veririz.

Gizlilik:
Güvenilirlik:
Tüm uygulamalarımız konusunda saydamlık ve
hesap verilebilirlik ilkelerine uyarız. Paydaşlarımızın gizlilik
kaydıyla sunduğu bilgileri üçüncü şahıs ve kurumlarla
paylaşmayız.

Bizimle İletişim Kurun

İletişim Bilgilerimiz

E-mail: info@disder.org
Tel: +90 216 668 0405
Fax: +90 216 465 2001
Adres: Göztepe Mah. Göksu Evleri Sitesi
Oyaçiçeği Sok. No: 35 (B142-a)
Anadoluhisarı – Beykoz / İstanbul